Hacdosoh!!!

Nens

Una activitat perquè els més petits es posin a la pell d'un científic. El taller combina l'exploració de l'aigua amb la visita al Museu. Al Bosc de les Aigües els nyecs podran fer experiments per conèixer a fons l'aigua i descobrir-ne algunes curiositats, com la duresa, la filtració, l'efecte del sabó, la condensació.

LiveReviews|0
NaN people listening