6684

Art
0 M'encanta
Guarda-ho
El títol d'aquesta exposició, 6.684, és la xifra resultant de la suma de submarins presents en la totalitat de l'obra exposada. El submarí personifica –en la iconografia de Riera i Aragó– el replegament interior, la immersió en un món de silenci. En l'obra d'aquesta exposició, aquest concepte està expressament accentuat per la presència d'un fons pictòric d'un intens color blau-verd, símil d'un fons marí i que pot semblar a la vegada íntim i fantàstic.