6684

Art
El títol d'aquesta exposició, 6.684, és la xifra resultant de la suma de submarins presents en la totalitat de l'obra exposada. El submarí personifica –en la iconografia de Riera i Aragó– el replegament interior, la immersió en un món de silenci. En l'obra d'aquesta exposició, aquest concepte està expressament accentuat per la presència d'un fons pictòric d'un intens color blau-verd, símil d'un fons marí i que pot semblar a la vegada íntim i fantàstic.