Behold the man

Art
Entre l'estètica fotogràfica del segle XIX i l'erotisme i la pornografia més contemporànies, tot qüestionant la iconografia establerta, aquest artista planteja nous enfocaments sobre els discursos homosexuals. J.H