Col·lectiva

Art
Exposició col·lectiva que pretén ser una invitació a la jove creació contemporània. L'obra pictòrica recent d'aquests tres artistes es presenta doncs com un motiu per analitzar les tendències de la pintura emergent al nostre país. J.H