Disparition

Art, Art contemporani
White space

'Disparition' està formada per una sèrie de cartells de pel·lícules que "il·lustren" films basats en guions cinematogràfics de l'escriptor francès Georges Perec que no es van realitzar. La peça convida a reflexionar sobre la desaparició i l'absència, de com quan desapareixen les referències a la imatge s'altera el sentit de realitat.