Escape

Art
Mostra de pintures en què apareixen siluetes, sobretot de dones perfectament esveltes, exagerades en els seus amaneraments i luxes, carregades de símbols. Més a prop del camp que del pop. J.N