Loop 2014: Catoptrophilia

Art, Art contemporani
white space

Dos objectes que pertanyen a dos moments històrics diferents i distants estan lligats per un conjunt de funcions simòbliques. 'Catoptrophilia', de David Ferrando Giraut, versa sobre la trobada entre un mirall de mà egipci del segle XV a.C i l'iPhone 4 Elite, llançat el 2011.