Manuel Capdevila

Art
Recomanat
Capdevila va viure l'època de l'èxit de l'informalisme i de les avantguardes rupturistes, però va continuar treballant amb independència en la seva línia personal, oberta a tots els canvis que s'anaven produint, però mantenint-se fidel a la seva personalitat artística. La Sala Parés li ret homenatge en el primer centenari del seu naixement.