Paisajes humanos

Art
Una trentena d'obres ens ofereixen un recorregut per la ciutat. Des de l'hiperrealisme colorista de Castillo, al traç gestual de Massana. De les vistes cinematogràfiques de Longas a la imatge de grup de Rusiñol. J.H