Ser y durar / XX

Art
La galeria presenta un projecte doble. D'una banda s'hi poden veure onze fotografies de diverses tombes del cementiri de l'Almudena del col·lectiu Democracia, que retornen la memòria a soldats i membres d'organitzacions socials que van aspirar a la utopia. I de l'altra, les làpides que Regina José Galindo va colocar a Guatemala per denunciar la repressió política.