The poor people are fending for themselves

Art
0 M'encanta
Guarda-ho
Primera vegada que Ion Grigorescu, un dels artistes visuals romanesos, presenta exposició a Espanya. Psicologisme, cos, autocrítica i qüestions sobre la rellevància social de l'art i la vida privada.