Avel·lí Artís Gener, un petit homenatge

Museus i institucions Gratis

Recorregut per la vida i l'obra de l'autor a través de textos, dibuixos i il.lustracions en aquesta exposició cedida pel Centre Civic Cotxeres Borrell.