Christa Sommerer i Laurent Mignonneau. Sistemes vius

Museus i institucions Gratis
Aquesta exposició retrospectiva de la parella artística que formen Christa Sommerer i Laurent Mignonneau ofereix la possibilitat d'experimentar de forma participativa amb les seves peces més vinculades a l'estudi dels sistemes vius.