Pensar art - actuar ciència

Museus i institucions, Art i disseny Gratis
L'exposició presenta els projectes que diversos artistes han realitzat a laboratoris de diverses disciplines, tot explorant les dinàmiques de les col·laboracions viscudes entre els creadors i els científics –en el marc del programa Artists-in-Labs– de la Universitat de les Arts de Zuric.