Survivors.

Museus i institucions, Art i disseny
A partir d'un viatge al Marroc, l'artista decideix començar una sèrie pictòrica que tingui com a nexe en comú la supervivència. Una vintena d'olis de gran format representen aquest tema tot seguint l'estil colorista característic de Poch.