OVNI 2012

Cine, Drama Gratis

Del 8 al 13 de maig el CCCB acull la 14ª edició de la mostra audiovisual OVNI 2012 – Oblit. Amb la programació Oblit, els Arxius OVNI proposen una mirada sobre l'actual situació de conflicte, més enllà de la immediatesa de lo econòmic i polític; intuint  la persistència de l'oblit. Una programació a tall d’assaig que vol reflexionar sobre algunes de les realitats més preocupants del nostre temps, en concret l’experiència del conflicte amb el poder i la imminència d’un enfrontament encara major. Un conflicte que sobrepassa l’àmbit de la política per afectar la noció mateixa de civilització i l’origen del qual sembla emanar de la pròpia interioritat de l’ésser humà.