Quartet Casals

Música, Clàssica i òpera
El Quartet Casals torna una vegada més a la Schubertíada de Vilabertran, amb un programa format per obres de Henry Purcell, Dmitri Xostakóvitx i, evidentment, de Franz Schubert. P.A.J.