Soprano i piano

Música, Clàssica i òpera Gratis
Soprano i piano
Conservatori Municipal

Recital d'Eulàlia Ara, acompanyada al piano per Eugènia Gassull, on interpreta peces d'autors catalans com Toldrà, Morera, Lamote de Grignon, Montsalvatge, Oltra, García Morante i Albert Guinovart. P.A.J