Rrrocky Mondays: Playskull + DJ Nenazza

Clubs
La música guitarrera s'allarga fins a la matinada en aquestes sessions en les que el techno està prohibit. El DJ Nenazza és el responsable de portar a la pista els sons més rockers de Barcelona, i avui l'acompanya Playskull.