Coristes

Dansa

El cos com a a arquitectura, la casa de cadascú serveix com a punt de partida per aquest treball del tàndem Montseny-Rubirola. L' exercici de proximitat entre l'espectador i el creador genera un feed-back que permet rectificar, prendre decisions i construir l'espectacle.