V Mostra de Dansa i Teatre Contemporanis: Los zuecos van hacia sus buenos hábitos

Dansa
De les Canàries arriba aquesta producció de cert aire cinematogràfic. Roberto Torres utilitza la dansa com a motor de l'acció. Explica causes i conseqüències. El cos i les seves capacitats. Els objectes i la seva múltiple finalitat. L'adaptació a l'entorn. "Una barca esculpeix la seva forma a l'aigua, com el cos l'esculpeix a l'aire". L.S