Amiga de una copa, mujer de una noche

Gai i lèsbic
(Vegeu divendres 11).