Nit de strip-tease

Gai i lèsbic
Si els dilluns, el strip-tease es fa a Arena, els dimarts, un boy es despulla a Metro. És l'al·licient del dia per a aquesta sala. J.M.S