Saturdays Fetish Sessions: Special Club Bastards

Gai i lèsbic
El local del Poble sec acull una sessió especial per a homes i dones oberts a experiències i sensacions noves: BDSM, ‘bukkakes', CBT, WE, ‘trampling'... La llista d'opcions és variada. Per aquesta sessió, els responsables del club recomanen presentar-se acompanyats.