Videoart al Cíclic

Gai i lèsbic Gratis
Recomanat
Fins a les 21 h. es pot veure la programació de videoart de la mostra de cinema gai i lesbià. Es passaran en una programació cíclica obres de Maya Deren, Trisha Brown o Sam Wagstaff, entre d'altres. J.M.S