TapArpègics

TapArpègics és el resultat d'unir el claqué i la música. Es tracta d'un espectacle multidisciplinari d'una hora amb quatre ballarins de claqué en què es poden escoltar peces musicals tant clàssiques com modernes de diversos estil.