Concurs internacional 'Un mar de paraules'

Què fer, Activitats literàries Gratis
Atenció joves de màxim 30 anys, afileu el llàpis i busqueu paper blanc. Podeu participar en el concurs de creació de contes i realts al voltant del diàleg intercultural que convca l'IEMed i la Fundació Anna Lindh. Els relats han d'abordar temes relacionats amb el diàleg entre cultures, especialment de caire polític però també social o econòmic. Es pot escriure en qualsevol de les llengues oficials dels 37 països partcipants de l'àrea euromediterrània – si, si això inclou el català–. Més informació a iemed/org/seaofwords. Teniu temps fins el 15 de març.