Albert Merino. Una proposta de videocreació

Què fer Gratis

Les tècniques d’alteració de les imatges han assolit un alt grau de sofisticació. Albert Merino proposa emprar les tècniques digitals, juntament amb d’altres més artesanals, per modificar el registre de la realitat, per recrear imaginaris lírics o per intervenir directament sobre aquesta proposant altres lectures possibles.