eBent'09. Tensions

Què fer Gratis
Passar l'obra d'art estàtica al cos de l'home va ser una innovació, i ara la performance torna a viure tensions pel creuament amb altres disciplines com l'antropologia o el teatre, per les seves diverses intencionalitats i pel contacte amb debats de gènere i etnicitat... tensions que exigeixen reflexió. Rafael Álvarez i Carlos Pina rebaixaran o augmentaran la tensió amb les seves actuacions.