El franquismo, 35 anys després. Un nou balanç històric

Què fer
Ara que es compleixen tres dècades i mitja de la fi del franquisme, el propòsit d'aquest cicle de conferències és el d'oferir a un públic interessat, però no acadèmic, una visió d'aquell període històric que incorpori els resultats de les últimes i abundants recerques universitàries en la matèria.