El futur de Collserola, un repte de sostenibilitat per a la ciutat

Què fer Gratis

Projectem Collserola com el gran parc central metropolità, o cal posar els mitjans per garantir-ne la seva continuïtat com a espai natural protegit? Quins són els principals criteris i directrius que hauria de fer seus el Pla Especial de Protecció i Gestió del Parc Natural de Collserola?.

LiveReviews|0
1 person listening