España partida en dos

Què fer Gratis
0 M'encanta
Guarda-ho

Presentació d'aquest llibre de Julián Casanova. La bibliografia recent sobre la història de la Guerra Civil Espanyola està integrada, sobretot, per obres especialitzades, destinades als investigadors. Falten avui síntesis accessibles que puguin acomplir la funció que en el seu moment van exercir llibres com els de Gabriel Jackson o Hugh Thomas, aproximant el lector mig a l'estat actual dels coneixements, la qual cosa resulta tant més urgent després d'unes dècades en què la investigació ha aportat noves certeses i ha esvaït vells mites.