La reconstrucció del passat: imaginant Sumer

Què fer, Classes i tallers
b3838391834b31e52530161f2e18f2df.jpg
Ciutat d'Ur

Els arqueòlegs, en la seva tasca de comprendre i transmetre les troballes de les missions, s’enfronten amb el dilema de reconstruir una imatge d’un passat del qual únicament es troben fragments dispersos i inconnexos, i els especialistes han d’imaginar les peces absents del trencaclosques. Aquest taller de dues sessions introduirà els assistents a la producció i a la interpretació de reconstruccions d’antigues civilitzacions. S’il·lustraran diferents hipòtesis sobre com vivien els seus habitants, com eren els seus edificis i les seves ciutats, quin aspecte tindria el paisatge al voltant d’aquestes ciutats, etc.