L'artista com a testimoni del seu temps (guerra i revolució)

Què fer
Recomanat

En les seves imatges de guerres properes i viscudes, o guerres llunyanes i imaginades, Goya i Delacroix fixen la posició de l'artista modern davant el seu propi temps, entre testimoni neutral i partícip compromès. A càrrec de Valeriano Bozal, catedràtic d'història de l'art, Universidad Complutense de Madrid.