NOW 2009: Switch on, switch off / Here comes the sun

Què fer Gratis
Afegiu-vos al ritme del clic-clac d'encendre i tancar qualsevol aparell elèctric. Sabeu que en standby, qualsevol d'aquestes andròmines suposa el 5% del consum energètic domèstic? Gaudiu del curtmetratge i apliqueu-vos la teoria. A Here comes the sun conèixereu les possibilitats reals de l'energia solar.