Paradigmes

Què fer Gratis
El Mercat de les Flors inicia un altre cicle dedicat a la dramatúrgia contemporània de la dansa. A mig camí entre la classe magistral el debat, la dramaturga Victoria Szpunberg analitzarà la sintaxi de l'espectacle de dansa.