Però encara hi ha títols nobiliaris a Catalunya?

Què fer Gratis

La Nobiliària serveix per explicar la importància que va tenir aquesta classe social en la configuració del nostre continent i l’empremta que va deixar tant en la política com en la cultura. En parlaran el Comte de Sert, Armand de Fluvià i Escorsa, president de la ICGenHer, i Pedro Moreno i Meyerhoff, doctor en Dret.

LiveReviews|0
1 person listening