Redistribució, reconeixement i justícia de gènere

Què fer, Centres culturals Gratis
Nancy Fraser ha contribuit a enriquir el concepte de justícia, centrant la crítica en la relació entre distribució, reconeixement i representació. Podreu sentir-ho de la viva veu de Fraser en aquesta conferència.