Ulrich Beck: Un contracte social per a Europa

Què fer Gratis

La Unió Europea permet un grau de mobilitat dintre del continent que ningú s'hagués imaginat fa poques dècades. Al mateix temps, la crisi actual demostra que és urgent anar encara més enllà. El sociòleg Ulrich Beck advoca per 'un contracte social per a Europa' per arribar a un major grau de llibertat, seguretat social i democràcia. Al mateix temps planteja la pregunta de com es pot arribar a aquest contracte social i qui té el poder d’aconseguir-ho.