2013 El gran orgasmo de la risa

Teatre
Si el cinema diu que el '2012' morim tots plegats, Francis Monferrer diu que el '2013' reneixerem. Per això proposa una sessió de meditació i risoteràpia per a preparar-nos per a la nova vida. Com deia el meu avi, 'puesto que al cielo vamos, riamos!' L.S