Tort / The chaos quartet

Teatre, Musical
Aquesta vegada, Thomas Noone s'associa amb els coreògrafs holandesos –directors de la companyia Club Guy & Roni– per aixecar dues peces que tenen un fil subterrani en comú. La primera reflexiona al voltant del simbolisme del cos i de la forma. La segona, com el títol ja diu, s'inspira en la teoria del caos i el principi que tot està interconnectat en un sistema de reaccions. Dansa per veure (i pensar). S.H