U, due, três

Teatre
Un català, un italià i un portuguès es troben en una trinxera. No és un acudit, és el punt de partida d'aquest muntatge en el què tres actors es veuen immersos en una situació surrealista: una guerra sense un enemic identificable.