Ma, me, mi... Mozart!

Nens
Sis músics interpreten peces de Mozart adaptades amb ball, colors i moviments per als més menuts. La veu és l'instrument principal, acompanyada per la corda pinçada, l'acordió, el clarinet baix, el violí i el flugel. Tant petits com grans s'asseuen al terra de la sala per poder escoltar el concert i tenir ben a prop als artistes que baixen sovint de l'escenari.