Nadal per a tothom: imagina, recicla, construeix

Nens Gratis
Un taller perquè els infants puguin crear jogs, joguines i objectes per guarnir el Nadal, tot confeccionant amb material de rebuig. Així, oden donar nova vida a objectes que ja consideraven en desús, reduir residus i contribuir a la cultura de la sostentibilitat.