Una aventura per la nostra història

Nens
A través d'un joc de pistes per les sales del museu, pares, mares, nois i noies us transformareu en actors i actrius i sereu protagonistes dels episodis més representatius de la història catalana.