Au plain air

Art
El títol d'aquesta mostra individual ens remet a la pintura de Cézanne, pintor que, amant de la natura, va decidir entrar en contacte directe amb ella per pintar-la, encara que el resultat pogués apropar-se, com passa amb les teles de Boy, a l'abstracció. J.H