Beyond the line

Art

Fupete actua com un sol artista, però és el nom rere el qual s'amaga un matrimoni que comparteix vida i treball. Il·lustracions i live drawing performance que busquen arribar a una essència, a partir de l'ús d'eines senzilles: paper, llapis, retoladors... i una imaginació sense límits.