Cinquantenari Ricardo Opisso (1880-1966)

Art Gratis
Noia amb fox terrier
© Ricard Opisso Noia amb fox terrier

La Galeria Sicoris acull una exposició per celebrar el cinquantanari de Ricard Opisso, un dels dibuixants més populars del país. Un artista autodidacta de caràcter popular amb capacitat per captar l’ambient i la societat de la Barcelona de finals del segle XIX i principis del XX.

LiveReviews|0
1 person listening