De Léger a Dubuffet. Signes i gests del segle XX

Art
De Léger a Dubuffet. Signes i gests del segle XX
Detall de 'Tour Julliet 1973', de Jean Dubuffet

Una panoràmica de com els artistes s'han acostat al signe i el gest com a recursos plàstics al llarg del segle XX. Amb obres de Léger, Miró, André Masson i Torres-García, entre altres.