DOCfield>14: Anonymization

Art, Fotografia
Anonymization
©Robert Harding Pittman

Robert Pittman ha retratat un model urbanístic globalitzat, l''urban sprawl', una fórmula que contribueix a l'empobriment medioambiental i sociocultural. Els camps de golf, les macrourbanitzacions i els centres comercials de Los Angeles, Las Vegas, España, Francia, Alemania, Grecia, Dubái i Corea del Sur retraten la darrera dècada arquitectònica i el boom urbanístic. 

LiveReviews|0
0 people listening